Faktoring, alternatywne źródło finansowania firm

Kryzys z jakim mamy obecnie do czynienia generuje wiele problemów i utrudnia działalność wielu firm. Niezależnie od wielkości czy formy działalności, kryzys powoduje utratę płynności finansowej. Problemy finansowe ograniczają prowadzenie normalnej działalności i finansowanie podjętych inwestycji, dlatego też firmy bardzo często muszą sięgać po zewnętrzne fundusze, o które nie jest wcale łatwo.

Lokaty jednodniowe – krótka historia najpopularniejszych depozytów bankowych

Lokaty jednodniowe z pewnością można nazwać najpopularniejszym produktem bankowym w tej kategorii. A przynajmniej można było na początku lat 2000. Co o tym zadecydowało? Jak zmieniała się ta lokata? Dlaczego teraz konsumenci wybierają lokaty krótkoterminowe? 

Lokaty jednodniowe czyli lokaty antybelkowe

Lokaty jednodniowe, szczególnie w pierwszej dekadzie lat 2000. były bardzo popularną formą pomnażania kapitału. Można powiedzieć, że ten produkt finansowy powstał w odpowiedzi na wprowadzenie podatku od zysków kapitałowych. Mowa o 19% podatku z 2002 roku, powszechnie nazywanym także podatkiem Belki od nazwiska ówczesnego ministra finansów. Banki, tworząc i oferując lokaty jednodniowe, wykorzystywały lukę prawną w ordynacji podatkowej, która pozwalała legalnie tego podatku uniknąć. Lokaty jednodniowe zyskały sobie nawet przydomek lokat antybelkowych. Ten „złoty okres” dla banków i właścicieli lokat jednodniowych minął razem z rokiem 2012, kiedy uszczelniono system podatkowy. Obecnie podatek od zysków kapitałowych obowiązuje przy każdej formie lokaty.

Lokaty krótkoterminowe – jak funkcjonują współcześnie?

Po roku 2012 lokaty jednodniowe bez wątpienia straciły na swojej popularności, nie przynosząc już tak wysokich zysków kapitałowych. Nie oznacza to jednak, że ten produkt odszedł całkowicie do lamusa. Obecnie lokaty krótkoterminowe znów są w ofertach banków, jednak motywacje klientów związane z ich założeniem są inne.

Jeśli chodzi o warunki ich założenia, to właściwie mamy do czynienia z tym samym produktem. Lokatę krótkoterminową czyli jednodniową zakładamy dosłownie na jeden dzień – jak wskazuje nazwa. A zatem są to lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek i najczęściej mają one opcję automatycznego odnowienia.

Jakie korzyści daje lokata na krótki termin?

Wysokie zyski kapitałowe z pewnością nie są wyróżnikiem lokaty zakładanej na krótki termin. Zazwyczaj plasują się ona na poziomie 0,01%. Co zatem sprawia, że jednak klienci i w takiej formie deponują środki? Przede wszystkim chodzi tutaj o stały dostęp do środków – nie są one „zamrażane”, tak jak w przypadku standardowych lokat. Lokata na krótki termin nie wpływa zatem na płynność finansową.

Drugi istotny powód, dla którego lokata jednodniowe jest wybierana to to, że może stanowić dobrą alternatywę dla klasycznego, nieoprocentowanego rachunku oszczędnościowego. Oprocentowanie lokaty pozwala na pomnażanie środków, a jednocześnie są one do dyspozycji. To ciekawa i dość korzystna forma elastycznego oszczędzania.

Działalność gospodarcza a prywatne konto bankowe

Założenie własnej działalności gospodarczej to ważny krok dla stabilizacji finansowej i rozpoczęcie życia na własny rachunek. Młodych przedsiębiorców czekają jednak liczne dylematy, które mogą mieć wpływ na przyszłe zarządzanie firmą. Jedną z ważniejszych kwestii przed zarejestrowaniem działalności, jest ustalenie zasad prowadzenia księgowości i zarządzania finansami. W tym celu trzeba wybrać rachunek bankowy, który będzie wykorzystywany do rozliczania firmy.

Rodzaje umów o pracę – na jaką się zdecydować zatrudniając nowego pracownika

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga w pewnym momencie zwiększenie zasobów ludzkich firmy, aby móc oddelegować wybrany zakres obowiązków do nowego pracownika. Jako pracodawca możemy zawierać umowy o pracę, które różnią się między sobą formą, długością trwania oraz prawami pracowniczymi. W obowiązującym kodeksie wyróżnia się kilka najczęściej stosowanych umów między pracownikiem a pracodawcą.

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów i pola działania, musi zmierzyć się z określonymi ryzykami, które są specyficzne dla jego makro- i mikrootoczenia.

Szybka pożyczka dla każdego

Firmy udzielające szybkich pożyczek chwilówek na dobre zagościły na polskim rynku finansowym. Za sprawą ułatwionego dostępu, sprawnej weryfikacji, ograniczonych formalności oraz możliwości szybkiego otrzymania gotówki cieszą się one coraz większym powodzeniem.

Warsztaty „Problematyka zmian FATCA w TFI – nowe rozdanie”

Zmiany w FATCA nakładają zasady funkcjonowania na rynku finansowym i stwarzają wiele problemów związanych z praktyczną zmianą procedur.

Warsztaty „Problematyka zmian FTACA w TFI”

V Financial Conferences serdecznie zaprasza na warsztaty „Problematyka zmian FTACA w TFI”, które odbędą się w dniu 30 IX 2014r. W Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Odszkodowanie komunikacyjne

Ze względu na coraz większy ruch pojazdów na drogach, z roku na roku liczba wypadków drogowych ulega ciągłemu zwiększeniu. W wyniku tych zdarzeń każdy pokrzywdzony ma prawo wnioskować o wypłatę odszkodowania.

Pracownicze Programy Emerytalne korzyścią dla obu stron

Wysokość przyszłej emerytury z racji I i II filaru dla wielu Polaków pozostawia wiele do życzenia. Z tego właśnie powodu coraz więcej ludzi stara się w jakiś inny sposób zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich. Sposobem na to może być III filar, w którym ciekawą opcją zdają się być powstałe w 2004 roku Pracownicze Programy Emerytalne.