Warsztaty „Problematyka zmian FATCA w TFI – nowe rozdanie”

Zmiany w FATCA nakładają zasady funkcjonowania na rynku finansowym i stwarzają wiele problemów związanych z praktyczną zmianą procedur.

Podczas warsztatu skupimy się na obecnym stanie prawnym, przedstawimy zagadnienia praktyczne i problemy wynikające z obecnego wdrożenia zmian, a w szczególności poruszymy:

  • obowiązki związane z przepływami z wyłączonymi albo niewspółpracującymi instytucjami finansowymi,
  • procedury kontroli przestrzegania przepisów umowy FATCA,
  • raportowanie rachunków otwartych po 1 lipca 2014, a przed wejściem w życie przepisów krajowych.

Więcej informacji:
Karolina Gleba
kom. 784-505-550
e-mail: kgleba@vfconferences.pl

Broszura wydarzenia dostępna pod adresem:
http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/170_broszura.pdf

Formularz zgłoszeniowy:
http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/172_formularz.pdflogo.jpg

 

Dodaj komentarz