Pracownicze Programy Emerytalne korzyścią dla obu stron

Wysokość przyszłej emerytury z racji I i II filaru dla wielu Polaków pozostawia wiele do życzenia. Z tego właśnie powodu coraz więcej ludzi stara się w jakiś inny sposób zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich. Sposobem na to może być III filar, w którym ciekawą opcją zdają się być powstałe w 2004 roku Pracownicze Programy Emerytalne. Można tutaj wyróżnić podpisanie umowy zakładowej lub międzyzakładowej. W pierwszym przypadku podpisuje ją pracodawca i reprezentacja pracowników, natomiast druga opcja dotyczy reprezentacji pracodawców i międzyzakładowej reprezentacji pracowników.

Sposób w jaki funkcjonuje PPE nie jest zbyt skomplikowany, gdyż cały mechanizm sprowadza się do odprowadzania przez pracodawcę składek na rzecz pracowników biorących udział w programie. Odkładane pieniądze nie mogą jednak stanowić więcej niż 7% wynagrodzenia danego pracownika, aczkolwiek on sam w razie chęci może odprowadzać sobie dodatkowe składki. W tym miejscu warto wspomnieć o prawdopodobnie największej zalecie Pracowniczych Programów Emerytalnych, jaką bez wątpienia jest fakt zwolnienia zysków z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednakże jest to dopiero początek ich korzyści. Zarządzanie tego typu programami spoczywa na barkach pracodawcy, a co za tym idzie sam pracownik unika ponoszenia kosztów wszelkich przelewów czy operacji bankowych. Co więcej, może on opłacać dodatkowe składki, pamiętając jednak o tym, żeby nie przekroczyć 450% wysokości swojej średniej pensji.

Jak natomiast przebiega proces wypłaty zgromadzonych środków? Otóż proces ten jest bardzo elastyczny, dzięki czemu właściciele konta mogą samodzielnie zdecydować o jednorazowej, bądź ratalnej wypłacie. W drugim przypadku istnieje także możliwość określenia wysokości pojedynczej raty, oraz częstotliwości z jaką będą one wypłacane. Istnieje także opcja zmiany raz podjętej decyzji, dzięki czemu pomimo zdecydowania się na raty, pracownik ma możliwość zażądania jednorazowej wypłaty.

Utworzenie PPE to jednak korzyści dla obu stron, nie tylko dla osoby zatrudnionej. Pracodawca w ten sposób z pewnością przyczynia się do zwiększenia prestiżu firmy, zarówno na rynku jak i pośród pracowników, ale to nie wszystko. Odkładane składki nie są obejmowane przez koszty ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, a więc okazują wydają się one być najlepiej wykorzystanym składnikiem wynagrodzenia pracownika.

Dodaj komentarz