Faktoring, alternatywne źródło finansowania firm

Kryzys z jakim mamy obecnie do czynienia generuje wiele problemów i utrudnia działalność wielu firm. Niezależnie od wielkości czy formy działalności, kryzys powoduje utratę płynności finansowej. Problemy finansowe ograniczają prowadzenie normalnej działalności i finansowanie podjętych inwestycji, dlatego też firmy bardzo często muszą sięgać po zewnętrzne fundusze, o które nie jest wcale łatwo.

Obecnie wiele banków zaostrza warunki i przepisy przyznawania wysokich kredytów, dlatego też dla wielu przedsiębiorstw alternatywą i jednym ratunkiem staje się faktoring. To forma różniąca się od innych form wsparcia finansowego praktycznie wszystkim. Czas finansowania oraz trwania umowy, cel wykorzystania środków, kryteria oceny ryzyka, kwota oraz zabezpieczenia są zupełnie inne niż w przypadku kredytu czy innego źródła pomocy.

Czas trwania i termin umowy faktoringu

Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego i trawa do trzech lub czterech miesięcy, rzadko kiedy zdarza się by finansowanie wierzytelności w faktoringu trwało do sześciu miesięcy. Umowa zawierana o faktoring jest umową ramową i długoterminową o charakterze ciągłym i na czas nieokreślony. W czasie trwania umowy dochodzi do wielu małych transakcji związanych z nabywaniem i finansowaniem poszczególnych wierzytelności.

Czas trwania i termin umowy faktoringu

Cel faktoringu

Cel finansowania w faktoringu jest nieograniczony, środki uzyskane od faktora można przeznaczyć na pokrycie dowolnych potrzeb firmy.

Ocena kryterium ryzyka

Faktor przyznając pomoc jako kryterium ryzyka bierze pod uwagę specyfikę produktu czy usługi, ocenia przebieg i dokumentację sprzedaży oraz  portfel należności i rozproszenie odbiorców. Niezależnie jaki rodzaj faktoringu wybierzemy, a należy zaznaczyć że form jest kilka, a mianowicie faktoring z regresem, bez regresu i eksportowy, faktor przejmuje w różnym stopniu ryzyko związane z nieotrzymaniem zapłaty od odbiorcy za towar lub usługę.

Cel faktoringu

Kwota finansowania

Przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę środków proporcjonalną do obrotów, faktor wypłaca od 70 % do 90% wartości nominalnej nabywanych wierzytelności. W faktoringu nie jest wymagane tak zwane  twarde zabezpieczenie wystarczy jedynie weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności.

Faktoring to idealne rozwiązanie w czasie globalnego załamania koniunktury i szansa na finansowanie bieżącej działalności dla wielu przedsiębiorstw. Forma ta daje liczne i nieocenione korzyści firmom, a mianowicie pomaga utrzymać płynność finansową i tym samym zapobiega przestojom.

Dodaj komentarz