Rodzaje umów o pracę – na jaką się zdecydować zatrudniając nowego pracownika

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga w pewnym momencie zwiększenie zasobów ludzkich firmy, aby móc oddelegować wybrany zakres obowiązków do nowego pracownika. Jako pracodawca możemy zawierać umowy o pracę, które różnią się między sobą formą, długością trwania oraz prawami pracowniczymi. W obowiązującym kodeksie wyróżnia się kilka najczęściej stosowanych umów między pracownikiem a pracodawcą.

Umowa na okres próbny

Taki stosunek pracy może zostać zawarty na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a po tym czasie pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika na czas określony lub nieokreślony. Może również zerwać z nim współpracę, jeżeli nie spełnił on określonych oczekiwań lub nie wykazał się wymaganymi umiejętnościami. Umowa na okres próbny może zostać ponownie zawarta z tym samym pracownikiem, jeżeli ma on zostać zatrudniony na inne stanowisko pracy. Takie rozwiązanie jest korzystne, jeżeli zależy Ci na sprawdzeniu kwalifikacji kandydata przed zawarciem z nim umowy na dłuższy czas.

Umowa na czas określony

Po okresie próbnym możesz zdecydować się na zawarcie umowy o pracę na czas określony. Po jej zakończeniu możesz podpisać z pracownikiem kolejną umowę, jednak okres jej trwania nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po tym czasie umowa zyskuje status zatrudnienia na czas nieokreślony, co daje pracownikowi inny zakres praw i obowiązków. Taka forma jest korzystna, jeżeli szukasz osoby do wykonywania pracy, która jest ograniczona w czasie, może być także sposobem na wdrożenie pracownika i sprawdzenie jego kompetencji na wybranym stanowisku. Ważne kwestie prawne związane z zatrudnieniem możesz znaleźć wchodząc na blog internetowy Profinfo.pl. Informacje tam zawarte mogą Ci pomóc w rozwiązaniu problemów dotyczących prowadzenia biznesu.

Blog prawniczy Profinfo.pl

Umowa na czas nieokreślony

Jest to najbardziej pożądana przez kandydatów umowa, gdyż przyznaje im więcej praw oraz chroniony okres wypowiedzenia. Przepisy regulują szczegółowe kwestie z tym związane, których pracodawca musi ściśle przestrzegać. Umowa na czas nieokreślony jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli zależy Ci na trwałym zatrudnieniu nowego pracownika oraz masz pewność co do jego kwalifikacji. Zazwyczaj przed jej zawarciem przyjmuje się kandydata na okres próbny, co jest najbezpieczniejszym wyjściem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Formę zatrudnienia najlepiej jest dostosować do potrzeb i możliwości finansowych firmy, gdyż umowa na czas nieokreślony wiąże się również z dodatkowymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie stanowiska.

Dodaj komentarz