PKO Bank Polski

Jest jednym z największych i najstarszych banków w Polsce. Mimo dość mocnej konkurencji na rynku finansowym PKO BP od wielu lat pozostaje liderem. Oprócz klienów indywidualnych i korporacyjnych, PKO oferuje również ciekawy pakiet ofert dla samorządów terytorialnych. Bank oferuje klientom możliwość korzystania z bankowości elektronicznych oferowanych jako iPKO. Bank PKO z jednostkami zależnymi zapewnia swoim klientom pełen pakiet produktów i usług finansowych.

Oddziały:

Invest-Bank S.A. Oddział regionalny.

Bank został założony w 1991r. Zapewnia pełen pakiet usług dla zarówno klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Nie posiada zależności z bankami zagranicznymi, powstał na bazie kapitału polskiego. Invest-Bank S.A. należy do Grupy Kapitałowej Podmiotów czyli  polskiej grupy medialno-finansowej, której  właścicielem jest Zygmunt Solorz-Żak. Do tej grupy należy m. in. Polsat.

Oddziały:

Multibank. Oddział Bankowości Detalicznej BRE Bank S.A.

MultiBank powstał, w 2001 jako detaliczna część BRE Banku SA. Po 9 latach swojej działalności utrzymuje bardzo dobrą pozycję wśród największych i najbardziej nowoczesnych instytucji finansowych w Polsce. Cechuje się sprawnością przejawiającą się w łatwości i szybkości obsługi klienta. MultiBank został wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Obecnie dysponuje siecią ponad 130 placówek w całym kraju.

Oddziały:

BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Rzeszów.

Historia tego BRE Banku sięga roku 1986 kiedy to podpisano Założycielski Akt Notarialny i wybrano Krzysztowa Szwarca na stanowisko prezesa zarządu. Usługi BRE Banku dostosowane są kompleksowo do obsługi zarówno klientów indywidualnych jak i również instytucji czy korporacji. Bankowość detaliczną BRE Banku obsługują mBank oraz Multibank. Grupę BRE Banku tworzą spółki w których BRE Bank jest jednym z kluczowych inwestorów.

Oddziały:

Bank Pekao S.A.

Jeden z największych banków w Europie Środkowej, największy bank w Polsce pod względem po względem kapitalizacji rynkowej. Jest bankiem z 80-letnią tradycją. Świadczy usługi na około 5 milionów klientów. Od założenia Banku logo ewoluowało kilkukrotnie, ostatecznie 1 stycznia 1991r. przyjęto logo w dwóch formach: pionowej i poziomej. Żubr towarzyszący bankowi jest symbolem siły, tradycji i bezpieczeństwa.

Oddziały:

Narodowy Bank Polski.Oddział okręgowy.

 Jest centralnym bankiem RP. Odpowiada za stabilność złotówki. NBP pełni trzy funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Organami NBP są: prezes NBP, zarząd NBP oraz Rada Polityki Pieniężnej. Odpowiada on za przygotowanie wprowadzenia do obroty Euro zamiast dotychczasowej polskiej Złotówki. Zapewnia płynność obrotu gotówką poprzez emisję znaków pieniężnych.

Oddziały:

Warsztaty „Problematyka zmian FATCA w TFI – nowe rozdanie”

Zmiany w FATCA nakładają zasady funkcjonowania na rynku finansowym i stwarzają wiele problemów związanych z praktyczną zmianą procedur.

Oddziały:

Warsztaty „Problematyka zmian FTACA w TFI”

V Financial Conferences serdecznie zaprasza na warsztaty „Problematyka zmian FTACA w TFI”, które odbędą się w dniu 30 IX 2014r. W Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Oddziały:

Odszkodowanie komunikacyjne

Ze względu na coraz większy ruch pojazdów na drogach, z roku na roku liczba wypadków drogowych ulega ciągłemu zwiększeniu. W wyniku tych zdarzeń każdy pokrzywdzony ma prawo wnioskować o wypłatę odszkodowania.

Oddziały:

Pracownicze Programy Emerytalne korzyścią dla obu stron

Wysokość przyszłej emerytury z racji I i II filaru dla wielu Polaków pozostawia wiele do życzenia. Z tego właśnie powodu coraz więcej ludzi stara się w jakiś inny sposób zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich. Sposobem na to może być III filar, w którym ciekawą opcją zdają się być powstałe w 2004 roku Pracownicze Programy Emerytalne.

Oddziały: